Golfkul

Vad är golfkul? 

Golfkul är för barn i åldern 4-7 år. Barnen får prova på golf under lekfulla former. Golfkul är en introduktion till golfen och skall inspirera barnen till fortsatt spel och träning. 

Fokus ligger på lek och att skapa träningsglädje men man får också en introduktion till spelet och de olika grundslagen. Vi vill att barnen skall känna sig trygga och tycka om att vara på golfklubben. 

Vid varje träningstillfälle får barnen testa på flera golfmoment och lekar. Föräldrar deltar i träningen och genomför momenten tillsammans med sina barn. Utrustning finns att låna vid behov och rangebollar ingår. 

 

Hur fungerar träningen?

Under ett träningspass för Golfkul så har våra ledare förberett en mängd olika stationer som ni föräldrar tillsammans med era barn cirkulerar runt på och provar. Ledare är även på plats och hjälper till - dessa kan variera mellan vi som är tränare på klubben tillsammans med våra duktiga ungdomsledare som är äldre juniorer/unga vuxna som är del av Särös Elit. Stationerna är tydligt uppsatta med instruktioner så att alla kan röra sig fritt och prova på allting varje pass. En stund innan träningen tar slut har alla gemensam fika/fruktstund innan vi säger hejdå.

OBS! 
Notera att det förväntas av föräldrar att vara närvarande på dessa träningar och vandra runt de olika stationerna tillsammans med barnen.

Head Pro Kalle Johansson har övergripande ansvar för verksamheten och strukturen för passen. Kalle finns nära till hands vid träningarna och hjälper löpande våra ungdomsledare med utbildning, planering och uppföljning av träningen. All kontakt och frågor utanför träning riktas till Kalle.     

Kursinformation

Golfkul har sina pass på måndagar kl.16:00-16:50

Kursen är uppdelad i 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten.

Vårträning: Vecka 18-23.
Höstträning : Vecka 33-38.

Under sommaren blir även gruppen inbjudna till några sommarpass. 

Kostnad för hela året: 800 kr

Golfkul är öppet för alla, medlemskap i klubben är inget krav.

Utvecklingstrappan - Fortsättning

Från 8 år är nästa steg i utvecklingstrappan våra träningsgrupper där fokus fortsatt ligger på att skapa träningsglädje och intresse för golf men också på utveckling och att jobba mot att ta grönt kort (officiellt HCP). I träningsgrupperna tränar man tillsammans med oss PGA-tränare med assistans av ungdomsledare och utan föräldrar.