Junior

Här hittar du information om alla våra träningsgrupper för juniorer på Särö golf club. 

Särö Golf Club har en lång tradition att värna om ungdomarna. Vi har idag en välfungerande verksamhet, där vi har ca 120 juniorer som aktivt deltar på våra träningar, tävlingar och läger. Verksamheten präglas av god kamratskap, glädje och att älska golfen. Vi har två PGA-utbildade tränare som håller i verksamheten tillsammans med duktiga ungdomsledare från Elitjuniorerna som hjälper till med de yngre. Är du osäker på vilken grupp som passar dit barn eller har andra frågor kring träningen, tveka inte att ta kontakt med oss tränare!

Vi delar in vår juniorverksamhet i olika nivåer med en tydlig utvecklingstrappa som är anpassad efter ålder, erfarenhet och ambitionsnivå.

Utvecklingsgrupper - Våra utvecklingsgrupper riktar sig till alla juniorer med handicap 54 och nedåt (grönt kort). Verksamheten är nivåindelad i flera steg utifrån ålder, spelnivå och intresse för golfen.
För mer information, klicka här.

Träningsgrupper - Träningsgrupp är för juniorer i åldrarna 8-14 år. Träningsgrupp är till för såväl nybörjare som juniorer med tidigare erfarenhet, men riktar sig till juniorer som ännu ej fått officiellt handicap (grönt kort).
För mer information, klicka här.

Golfkul - Golfkul är för barn i åldern 5-7 år. Barnen får prova på golf under lekaktiga former. Golfkul är en introduktion till golfen och skall inspirera barnen till fortsatt spel och träning.

För mer information, klicka här.

 

Email: junior@sarogolfclub.se

Kalle Johansson - 0702-954384